Blog luật mầm non Rehumanizemovement.com là trang tin mầm non được nhóm bạn trẻ trong lĩnh vực mầm non tạo ra nhằm truyền tải những văn bản quan trọng trong lĩnh vực giáo dục mầm non giúp thầy cô và quản lý mầm non có một góc nhìn chính xác về những quy định sử dụng trong giáo dục mầm non.

Miễn trừ trách nhiệm

Mọi thông tin đăng tải trên Rehumanizemovement.com đều được đội ngũ admin lựa chọn cẩn thận từ các trang tin và báo chí uy tín tại Việt Nam như:

Trong quá trình soạn bài, chắc chắn không thể không dẫn tới các sai sót do đánh máy hoặc cập nhật thông tin chưa kịp thời trong bối cảnh các văn bản liên tục được sửa đổi bổ sung.

Chính vì vậy, mọi thông tin đăng tải trên Blog luật mầm non Rehumanizemovement.com đều mang tính chất tham khảo và chúng tôi từ chối trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng thông tin trên website này gây hậu quả không mong muốn./