thong-ke-so-lieu-giao-duc-mam-non

Bảng thống kê số liệu chung giáo dục mầm non năm học 2019-2020. Bảng số liệu bao gồm các thông tin:

  • Số trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ
  • Số học sinh
  • Số giáo viên, cán bộ công nhân viên.

Xem chi tiết bảng thống kê đầy đủ số liệu chung giáo dục mầm non 2019-2020 tại đây

so-lieu-giao-duc-mam-non-2019-2020